PanelWizard program za optimizaciju krojnih lista za rezanje panela.

Software za optimiranje krojnih lista

Program za optimiranje krojnih lista PanelWizard, hrvatski proizvod.

 

PanelWizard:  

 • optimizator krojnih lista
 • PanelWizard optimizator je tijekom 12 godina primjene prilagođen zahtjevima hrvatskih korisnika.
 • PanelWizard: optimira, ima opcije za različite zadatke optimiranja: bolje iskorištenje i jednostavno rezanje. Računa utrošak kantiranja, ABS-a i melamina. 
 • Optimiranje naloga iz domaćih 3D programa. Optimira krojne liste za Mr.Diker program za izradu kuhinja.
 • Izlaz na raskrajače SCM, Holzma, Giben, Selco, Holzher i Schelling, tiska naljepnice.
 • Primjena za izradu krojnih lista za rezanje ploča te za izradu ponuda i cijena namještaja - računa utrošak iverala i kantiranja
 • Pogledajte video upute na stranici Upute
 • PanelWizard za optimizaciju krojnih lista koriste Elgrad, IverPan, Akord, Tom Lam, Zagreb oprema, Drvni centar Mikloušić, Drvotrgovina, Hobi centar Air Tractor, Stoliv Ivanković, Brković trade, Tornado, Grga i Melita, Aquacor, Eduro, Bonus optimus, Drvodom, OBI Hobi centar, Praktiker...

Program za kuhinje: Mr.Diker, nacrtni program za izradu kuhinja i ostalog namještaja.

Izrada kuhinja, moderna kuhinja s otokom napravljena programom za izradu kuhinja Mr.Diker

Skica moderne kuhinje Mr.Diker, krojna lista, lista okova, optimirani nacrti za rezanje panela.

Za kuhinju na slici lijevo u roku 9 minuta napravljena je gornja skica, krojne liste,  optimirani planovi rezanja i specifikacija okova sa cijenom. Pogledajte video, kliknite na kuhinju.
 • Video, nacrt kuhinje, optimirana krojna lista i lista okova za 5 min.
 • Nacrti kuhinja, lista iverala i okova. Cijene okova. Gotovi elementi mišem se povlače iz baze u radni prostor i tako se slaže kuhinja. Elementima se mogu podesiti dimenzije, mogu se nadograđivati, staviti staklena vrata  itd. 
 • Pogledajte video: uvod, kutne kuhinje, slaganje... 5 komada, svaki 3-5 minuta.
 • Od verzije 04.60 Mr.Diker može spremati projekte te ih otvarati s diska. Započeti projekt automatski se sprema kod izlaska iz programa tako da se posao kasnije može nastaviti.

UgOr - progam za ugradbene ormare  

 • Ugradbeni ormari - program za crtanje i specifikaciju ugradnih ormara 
 • Namjenska ulazna forma radi se prema korisničkoj specifikaciji i izračunava cijenu ormara. 

Utovarne liste: optimiranje utovarnih lista za kamione, 

 • nacrt utovarne liste bez pravila da rez prolazi kroz čitav panel.
 • za slaganje paketa u kamione uz optimalno iskorištenje prostora

Pogledajte i stranicu  : panel.com.hr

 

PanelWizard program za optimiranje krojnih lista za rezanje panela.